POA De Liemers

Het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) De Liemers is een netwerkorganisatie waarin sinds 2008 werkgevers, overheid en onderwijs participeren.

POA De Liemers
POA De Liemers

Veilig oversteken

Nederland zoekt nieuwe wegen om grotere mobiliteit te creëren op de arbeidsmarkt. In een samenleving met een steeds grotere economische dynamiek, snelle baanveranderingen en flexibilisering van de arbeidsmarkt, moet dit werknemers en werkgevers sterker maken én hen wendbaar houden. Werknemers hebben hierbij wel nieuwe zekerheden en ontwikkelkansen nodig. Dat vereist meer ‘zebrapaden’ op de arbeidsmarkt, zodat werknemers veilig kunnen oversteken van-werk-naar-werk en werkloosheid wordt voorkomen.

Techniekpact Achterhoek en Liemers

Liemerse Economische Agenda