POA De Liemers

Het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) De Liemers is een netwerkorganisatie waarin werkgevers, overheid en onderwijs participeren. Het POA bestaat sinds begin 2008.

POA De Liemers
POA De Liemers

Veilig oversteken

Nederland zoekt nieuwe wegen om grotere mobiliteit te creëren op de arbeidsmarkt. In een samenleving met een steeds grotere economische dynamiek, snelle baanveranderingen en flexibilisering van de arbeidsmarkt, moet dit werknemers en werkgevers sterker maken én hen wendbaar houden. Werknemers hebben hierbij wel nieuwe zekerheden en ontwikkelkansen nodig. Dat vereist meer ‘zebrapaden’ op de arbeidsmarkt, zodat werknemers veilig kunnen oversteken van-werk-naar-werk en werkloosheid wordt voorkomen.

Informatie over Gelderse arbeidsmarktprojecten in ZO WERKT HET

De Gelderse Plattforms Onderwijs en Arbeidsmarkt presenteren in een boekje gezamenlijk een aantal innovatieve arbeidsmarktprojecten waarbij ondernemers, overheid en onderwijs samenwerken. Deze uitgave, onder de naam ZO WERKT HET, is tot stand gekomen met de medewerking van de zes Gelderse plattforms. Het boekje is verkrijgbaar bij de afzonderlijke POA’s.

POA De Liemers
POA De Liemers

Techniekpact Achterhoek en Liemers

Liemerse Economische Agenda

POA De Liemers