Liemerse Economische Agenda

Home ยป Liemerse Economische Agenda

Liemerse Economische Agenda

In de Liemers wordt door Lindus in samenspraak met de gemeenten gewerkt aan een Liemerse Economische Agenda (LEA). Doel is meer economische vitaliteit en groei, minder bestuurlijke drukte en meer herkenbaarheid richting provincie, omliggende economische regio’s, etc.. De LEA richt zich op thema’s als duurzaamheid, bereikbaarheid van de regio, dienstverlening vanuit de overheid richting werkgevers en onderwijs en arbeidsmarkt.

Wat onderwijs en arbeidsmarkt en dus POA betreft zijn er 4 sectortafels onderwijs en arbeidsmarkt (logistiek, toerisme, zorg en maakindustrie) vanuit LEA ingericht die door de POA-secretaris worden aangestuurd en gefaciliteerd. Mogelijk komen er nog tafels voor de detailhandel en agrofood. Aan deze tafels, die bestaan uit gemiddeld 5 werkgevers, worden de in de betreffende sector actuele arbeidsmarktvraagstukken besproken zoals werving van vakkrachten, stages, Participatiewet, etc.. Als er aanleiding voor is doen de werkgevers suggesties richting POA voor projecten, bijeenkomsten, etc. De LEA-tafels werken dus werkgeversgestuurd.