Over POA

Home » Over POA

HET PLATFORM ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS (POA) DE LIEMERS

Het POA de Liemers bestaat sinds 2007 en is een informele netwerkorganisatie waarin ondernemers, overheid en onderwijs (de 3 O’s) participeren. Het werkgebied betreft de gemeenten Montferland, Westervoort, Duiven, Zevenaar en Doesburg. Deelnemers aan het POA zijn bijvoorbeeld ROC Rijn IJssel, Quadraam, HAN, de Liemers gemeenten en UWV WERKbedrijf. Ook zijn werkgevers zoals Cito Benelux en Randstad aangesloten.

Werkgevers en werkzoekenden vinden elkaar niet altijd even gemakkelijk. Als POA willen wij er aan bijdragen dat werkgevers goed gekwalificeerde mensen kunnen vinden, dat mensen die korter of langer een uitkering krijgen weer perspectief krijgen op betaald werk en dat de vraag van het bedrijfsleven en het aanbod vanuit de lokale onderwijsinstellingen beter op elkaar aansluiten.

Het POA komt regelmatig bijeen en bespreekt de actuele trends op de Liemerse arbeidsmarkt, organiseert conferenties, initieert projecten/acties en helpt bij het vinden van partners en middelen. Met regelmaat worden insprekers uitgenodigd. Ook bestaan er goede contacten met andere POA’s, zoals die van de Achterhoek.

Het POA wordt financieel ondersteund door de provincie Gelderland.

gelderland

NAAR POA DE LIEMERS 2.0.

De arbeidsmarkt verandert. Zo ontstaan er nieuwe niches zoals robotica, 3D en nanotechnologie. Het aantal flexbanen neemt nog steeds toe. Over een lange periode bekeken stellen werkgevers steeds hogere eisen aan werknemers. Het gaat dan niet alleen over de harde kennis maar ook over soft-skills zoals in teamverband kunnen werken, communiceren en leiderschap.

Niet alleen de arbeidsmarkt maar ook het speelveld verandert. Zo zijn er in elke arbeidsmarktregio Werkgeversservicepunten opgericht en regionale Werkbedrijven. De Participatiewet is ingevoerd. De positionering van bijvoorbeeld partners als de Kamers van Koophandel en de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is veranderd. In sommige regio’s, en ook in de Liemers, bestaan ambities tot realisatie van een regionale economische raad (in de Liemers is dat de Liemerse Economische Agenda).

Het POA heeft haar activiteiten en voornemens vastgelegd in een meerjarig uitvoeringsplan. In dat plan zijn drie programmalijnen beschreven met bijbehorende projecten. Via deze projectmatige aanpak wil het POA meer dan voorheen concrete resultaten bereiken op meer gefocuste aandachtsgebieden.

De Liemers