Subsidie POA de Liemers

Home » Subsidie POA de Liemers

Subsidie

Het POA de Liemers ondersteunt verschillende regionale arbeidsmarktinitiatieven met menskracht en financiële middelen. Financiering op bescheiden schaal gebeurt vanuit de begrotingspost “projecten”.

Voor de actuele stand van zaken dan wel eventuele aanvragen voor financiële ondersteuning bij het POA neemt u contact op met de secretaris.